W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających oraz tych którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), wymagające zapewnienia dzieciom opieki.

Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 7:00. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu – nie później niż do godz. 14:00.

Karta zapisu ucznia

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”,

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych

dnia 26 czerwca 2020

 

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem COVID−19 zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w grupach klasowych z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem. W trakcie zakończenia obowiązują wszystkie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Przy odbiorze świadectwa należy zachować  zasady bezpieczeństwa.