Temat konkursu:

Wykonanie wybranego przez siebie symbolu Wielkiej Brytanii (np. portret byłej królowej, obecnego króla, Big Ben, flaga, itp.)

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań językiem obcym;

- rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni;

- pobudzenie do kreatywnego myślenia;

- prezentacja umiejętności uczniów;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Regulamin:

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-VII PSP w Momotach Górnych i klas I-VIII PSP w Białej.

  2. Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnym formacie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, masa solna, zapałki).

  3. Praca ma być podpisana z TYŁU (imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz nazwa przedstawionego symbolu).

  4. Prace należy dostarczać do organizatora konkursu, p. MartyStartek w PSP w Momotach Górnych i p. Moniki Jonak w PSP w Białej.

  5. Konkurs trwa od 15 do 26 maja br. Ogłoszenie wyników 29 maja br.

  6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.

  7. Prace będą oceniane w kategoriach klas I-IV i V-VIII.