„Znajomość historii czynów dokonanych w kraju i poza granicami jest uważana
 przez ludzi mądrych za rodzicielkę i nauczycielkę życia.”

                                                                         Jan Długosz

 

10 marca odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele  Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Janowska”: Pan Antoni Sydor, Kazimiera Kurczak, Pani Elżbieta Pezda- Chmiel oraz Pani Joanna Sydor. Szacowni goście przeprowadzili dla uczniów oraz kadry pedagogicznej niecodzienną lekcję historii poświęconą 160. rocznicy Powstania Styczniowego - największego w XIX wieku polskiego zrywu narodowego.

Pan Antoni Sydor nakreślił tło historyczne tego wydarzenia, jego genezę, wskazał działania polityczne podejmowane na arenie międzynarodowej. Jednakże główny akcent prelekcji dotyczył przedsięwzięć powstańczych w okolicach Janowa Lubelskiego, Huty Krzeszowskiej oraz Momot.

Prowadzący wspomniał o dowódcach: Władysławie Rudzkim, Karolu Krysińskim, Marcinie Borelowskim „Lelewelu”, Walerym Kozłowskim, Ignacym Solmanie i wielu innych. Opowiadał o uzbrojeniu, miejscach noclegowania, powstańczych sukcesach
 i porażkach.

Lekcja została wzbogacona odczytaniem przez Panią Kazimierę Kurczak fragmentów „Wspomnień z roku 1863 i 1864” autorstwa Jana Nałęcza Rostworowskiego. Dzięki temu słuchacze mogli dowiedzieć się, co naprawdę przeżywali uczestnicy tamtych wydarzeń i jakie im wtedy towarzyszyły emocje.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali tej rocznicowej prelekcji. Na pewno poszerzyła ona ich wiedzę i rozbudziła w nich zainteresowania przeszłością naszej „małej ojczyzny”.

Znajomość historii własnego kraju jest niezbędna w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. W związku z tym planujemy przeprowadzenie całego cyklu spotkań poświęconych naszej lokalnej historii.

W imieniu Pani Dyrektor – Urszuli Mierzwa oraz grona pedagogicznego i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych kierujemy serdeczne podziękowania na ręce sekretarza koła PTTK w Janowie Lubelskim – Pana Antoniego Sydora. Cieszymy się z nawiązanej współpracy i czekamy na kolejne pasjonujące lekcje historii.           

 

koordynator projektu- Lucyna Świta