Zarządzenia  data  w sprawie załącznik
Zarządzenie nr 1/2020/2021  2020.08.27  w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego
Zarządzenie nr 2/2020/2021  2020.08.27  W SPRAWIE WPROWADZENIA NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOMOTACH GÓRNYCH PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
 Zarządzenie nr 3/2020/2021  2020.10.12  w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie nr 4/2020/2021  2020.10.23  w sprawie nauczania zdalnego dla klas 4-8 SP
 Zarządzenie nr 5/2020/2021  2020.11.06 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 Zarządzenie nr 6/2020/2021  2020.11.06 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 Zarządzenie Nr 07/2020/2021 2020.11.27 w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych 
Zarządzenie Nr 11/2020/2021  2021.01.18 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I – III szkoły podstawowej oraz IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych  
Zarządzenie Nr 12/2020/2021  2021.01.18 w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
Zarządzenie Nr 14/2020/2021 2021.03.01 w sprawie prowadzenia konsultacji przedmiotowych dla klas VIII
Zarządzenie Nr 17/2020/2021  2021.03.26 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I - VIII i oddziałach przedszkolnych od dnia 29 marca 2021
Zarządzenie Nr 18/2020/2021 2021.04.09 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I - VIII i oddziałach przedszkolnych do dnia 18 kwietnia 2021 
Zarządzenie Nr 19/2020/2021 2021.04.16 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I - VIII od dnia 19 kwietnia 2021
Zarządzenie Nr 20/2020/2021 2021.04.23 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I - VIII od dnia 26 kwietnia 2021 
Zarządzenie Nr 22/2020/2021 2021.04.30 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego 
w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I - VIII od dnia 03 maja 2021
Zarządzenie Nr 23/2020/2021 2021.05.12 w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r oraz procesu dydaktycznego w klasach I – VIII w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych