Zarządzenia  data załącznik
Zarządzenie nr 8/2019/2020  2020.03.23
Zarządzenie nr 9/2019/2020  2020.03.24
Zarządzenie nr  10/2019/2020  2020.04.10
Zarządzenie nr 11/2019/2020  2020.05.06
Zarządzenie nr 12/2019/2020  2020.05.11
Zarządzenie nr 13/2019/2020 2020-05-11
Zarządzenie nr 14/2019/2020 2020-05-15
Zarządzenie nr 15/2019/2020 2020-06-01
Zarządzenie nr 16/2019/2020 2020-06-19
Zarządzenie nr 17/2019/2020 2020-06-25